Tag Archives: Wadden Sea National Park

Wadden Sea Music – Wattenmeer Musik – Musik fra Vadehavet

Wadden Sea National Park and UNESCO World Heritage
June 24th 2014 UNESCO decides if the Wadden Sea National Park in Denmark will be on the list of UNESCO World Heritage in the future. If the Danish Wadden Sea succeeds in this, it will join the Dutch and the German Wadden Sea National Parks that became World Heritage as early as 2009.
While we are waiting for UNESCO’S decision we could spend a little time listening to music from the Wadden Sea.

Vadehavsmusik. Rod Sinclair Band. Sea Scape
Vadehavsmusik . Rod Sinclair Band. Sea Scape

Wadden Sea Songs
In Denmark the Scottish folk musician, Rod Sinclair, a Ribe citizen for many years, has composed several songs and music for Denmark’s largest National Park, the Wadden Sea National Park.
The most famous of the songs is the National Park anthem “Gryden” (The Dip) that first was presented at the Wadden Sea National Park inauguration on the “Meadow of Heads” outside Danhostel Ribe (2010).
In this video you can listen to Rod Sinclair Band and the song “Gryden”. Its filmed at the launch of “Sea Scape – Wadden Sea Songs” album at Danhostel Ribe in 2013 .
The second video is the title track Sea Scape. You can find the lyrics on the bottom of this page.

The song “Seafarers” will explain you why the Meadow outside Danhostel Ribe – a part of the Wadden Sea National Park – is called the Meadow of Heads. It’s about Hans Jessen a merchant from Ribe who caught Alexander Hock and his group of pirates. Alexander Hock’s men were all beheaded and their heads were placed on stakes on the Meadow of Heads.
On this link you can see another video, where Hans Jessen Søhane tells about what happened when he caught a group of pirates: Beheaded pirates on Meadow of the Heads

Members of Rod Sinclair Band: Rod Sinclair, Martin Schack, Andreas Tophøj, Anders Pedersen, Jullie Hjetland og Jacob Pedersen.
A Seascape tour is planned for April 2015. Songs can be downloaded from eg iTunes and Spotify and be purchased in Rod’s shop and at Danhostel Ribe

A Song from the German Wadden Sea National Park
The last video is a German Wadden Sea National Park Song. It’s song by Achim Reichel and is called: Trutz blanke Hans (Lyrics by Detlev von Liliencron and Music by Achim Reichel). It’s from the Album: Regenballade

DANSK REFERAT (Summary in Danish):

Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv
Den 24. juni 2014 afgør UNESCO om Nationalpark Vadehavet i Danmark skal på listen over UNESCO Verdensarv i fremtiden. Hvis det lykkes, vil det danske Vadehav slutte sig til den hollandske og tyske del af Vadehavet, som blev Verdensarv allerede i 2009.
Mens vi venter på UNESCO ‘S beslutning, vil vi bruge lidt tid på at lytte til musik fra Vadehavet.

Sange fra Vadehavet

Den skotske folkemusiker Rod Sinclair, som har boet i Ribe i mange år, har komponeret flere sange til Danmarks største nationalpark, Nationalpark Vadehavet.
Den mest kendte af sangene er den officielle National Park hymne ” Gryden “, der først blev præsenteret ved Nationalpark Vadehavets indvielse på ” Hovedengen” udenfor Danhostel Ribe (2010) .
I den første video kan du lytte til Rod Sinclair Band og sangen Gryden , det er fra lanceringen af ​​” Sea Scape – Wadden Sea Songs ” albumet på Danhostel Ribe i 2013. Den anden video er titelnummeret Seascape . Du kan finde teksten herunder – og tekster, noder og akkorder til resten af albummet på dette link: Seascape lyrics

I Sangen “Seafarers” kan du høre, hvordan Hovedengen udenfor Danhostel Ribe fik sit navn (Hovedengen er en del af Nationalpark Vadehavet). Sangen handler om Hans Jessen en købmand fra Ribe, der fangede Alexander Hock og hans sørøvervenner. Alexander Hock og hans mænd blev alle halshugget, og deres hoveder blev sat på stager på Hovedengen langs Ribe Å.
På dette link kan du se en anden video, hvor Hans Jessen Søhane fortæller om, hvad der skete, da han fangede piraterne: Halshuggede sørøvere på Hovedengen

Rod Sinclair Band er: Rod Sinclair, Martin Schack, Andreas Tophøj, Anders Pedersen, Jullie Hjetland og Jacob Pedersen.
Der er planlagt en turne med sangene fra Seascape i April 2015. Sangene kan downloades fra bl.a. iTunes og Spotify og købes i shoppen eller på Danhostel Ribe

En Sang fra den tyske Nationalpark Vadehavet
Den sidste video er en sang fra Nationalparken i Tyskland. Sangen synges af Achim Reichel og kaldes: Trutz blanke Hans (Tekst af Detlev von Liliencron og musik af Achim Reichel). Vadehavssangen er fra albummet: Regenballade

___________________________________________________________________________________________

The first three verses of the song Seascape. Words: Rod Sinclair, tune: Martin Schack
Find more lyrics, notes and chords for the CD: Seascape – Wadden Sea Songs

Salt air over restless water and hastening clouds
Pale sunshine and dark rainstorm driven by wind
The sea outlines the sand
Time the moon and the tides
Salt water turns into land

This seascape was sung from darkness by seagulls’ cries
Built from nothing by wandering singers who gave it all names
They sang the birds in the sky
They sang the fish in the sea
They sang the beasts in the grass

Flat country breeds hard people who fight to survive
Raising homes on grassy hillocks to keep them from harm
Always lived by the sea
Always lived with the sea
The sea’s life kept them alive

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe. Biggest oyster in the world found in Ribe – Denmark

world's largest oyster
Grete med verdens største østers

NEWS 31ST JANUARY 2014: Guinness book of world records has approved the oyster as the worlds largest with these measures: 35,5 cm (13.97 in) in length and 10.7 cm (4.21 in) in width

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe
En østers der vejer 2,5 kg og måler 35,5 cm – det svarer til en sko i størrelse 44 – det er, hvad en medarbejder på Vadehavscentret ved Ribe, Grete Sandahl Jensen, har fundet i Vadehavet ca. 10 km fra Ribe.
Det er formodentlig verdens største østers. Guiness-rekordbog har været på besøg på Vadehavscentret ved Ribe for at måle den fundne østers, og i løbet af ca. 12 uger vil vi vide, om det virkelig er verdens største østers. På grund af dens krumme facon kan den være svær at måle korrekt.  Så vidt vides er den største østers, der er fundet indtil nu, fundet i Californien og måler 33 cm.

I et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe
Østersen er stadig levende og kan ses i et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe indtil d. 1. november, hvor centret lukker for vinteren. Selv om centret er lukket, kan man komme med på én af de mange østersture med naturvejleder, som kun foregår om vinteren, og hvor man selv kan fylde rygsækken med de lækre østers.  Læs om turene her Østerssafari og se turkalenderen her: Østersture i Vadehavet

Perler i østers
Der er i løbet af den sidste måned fundet flere perler i østers i Vadehavet. Så nu tager Danhostel Ribes gæster ikke kun på østerstur på grund af delikatessen og den storslåede natur – men også for at finde perler. Hvem ved, Grete bliver måske også ejer af en flot perle.
Mon ikke vinterens gæster på vandrehjemmet vil forsøge at slå rekorden og finde en endnu større østers.

klaus_melbye_vadehavscentret_med_verdens_stoerste_oesters
Klaus Melbye, Vadehavscentret ved Ribe, med østersgæster

 Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Den østers, der er fundet, er en Stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Som navnet antyder, kommer den oprindeligt fra helt andre og varmere himmelstrøg, hvor den dog ikke bliver nær så stor. Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye fortæller, at Stillehavsøsters  vokser bedst ved temperaturer under 15 grader.
Når den fundne østers er død, kan man finde ud af, hvor gammel den er – ved at tælle årringene i skallen.
Da man begyndte at opdrætte stillehavsøsters i Nordtyskland, troede man ikke, at den kunne overleve de kolde vintre i naturen. Det viste sig ikke at passe, og nu breder den sig til skade for andre arter, som den udkonkurrerer, og som er vigtig føde for mange fuglearter i Vadehavet.  Stillehavsøstersen har kun én fjende – og det er mennesket, for vi er de eneste, der kan åbne skallen. For mennesket er den til gengæld en stor delikatesse

Tag med på én af de mange østersture, der finder sted i løbet af vinteren af bl.a. Vadehavscentret ved Ribe, Sort Safari og Mandø Event. Gå ikke selv ud i Vadehavet – på grund af tidevand og vejrforhold er det vigtigt at følges med guides, der er kendt med Vadehavet.

THE WORLD’S LARGEST OYSTER FOUND IN THE WADDEN SEA NEAR RIBE, DENMARK
An oyster weighing more than 2 kilos (4.4 lbs) and measuring  35.5 cm (13.97 inches) as big as a size 44 shoe – that’s what an employee at

The world's largest oyster found in Ribe - Denmark
The world’s largest oyster found in the Wadden Sea National Park near Ribe in Denmark

Vadehavscentret ved Ribe (the Wadden Sea Centre), Grete Sandahl Jensen, found in the Wadden Sea National Park approx. 10 km from Ribe, Denmark.
It is probably the world’s largest oyster, Grete found. Guinness World Records have been visiting the Wadden Sea Centre in Ribe to measure the oyster and in 12 weeks we will know if it really is the world’s largest oyster. Due to its shape it can be difficult to measure correctly .
Leader of Vadehavscentret Klaus Melbye says that the biggest oyster, he is familiar with, found so far is found in California and measures 33 cm.

Come and see the world ‘s largest oyster
The oyster is still alive and can be seen in an aquarium at the Wadden Sea Centre until the 1st November, when the center closes for the winter. Although the center is closed the next couple of months, you can join one of the many oyster tours with the centre´s guides, which only takes place in winter. See tour-dates and look for “Østerssafari“. Oysters are one of the Wadden Sea National Park’s biggests delicacies.

Pacific oyster
The oyster is a Pacific oyster ( Crassostrea gigas), which originally come from a completely different and warmer climate, where they do not grow so big, as Pacific oysters grow best at temperatures below 15 degrees. When the found oyster is dead , we will know how old it is – by counting growth rings in the shell. And maybe Grete will be the lucky owner of a pearl.

Nationalpark Vadehavet. Plan 2013-2018 til debat på Danhostel Ribe

Fremtidsplaner for Nationalpark Vadehavet skal diskuteres i de 4 Vadehavskommuner

400 forslag og tiltag har dannet baggrund for Nationalparksplan Vadehavet for 2013-2018.
Planen skal nu i offentlig høring frem til den 30. juni 2012.
Der vil blive blive afholdt offentlige høringsmøder i de fire Vadehavskommuner.

Nationalparkplan-Vadehavet-2012-2018
Nationalparkplan-Vadehavet-2012-2018

 

Tidspunkterne for møderne omkring Nationalparkplanen er:

 
Tønder Kommune: 19. april kl. 19-21 i Ecco-centret
Esbjerg Kommune: 26. april kl. 19-21 på Danhostel Ribe
Fanø Kommune: 8. maj kl. 19-21 på Nordby Skole
Varde Kommune: 10. maj kl. 19-21 på Eventyrgården i Janderup

 
Nationalparkens formand Bent Poulsen siger om Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018:
”Jeg er utrolig glad og stolt over det resultat, som vi er nået frem til, og jeg glæder mig til den forestående debat om indholdet i planen”, sagde Bent Poulsen og fortsatte: ”Det er en enig bestyrelse, der står bag udkastet, som er den foreløbige kulmination på en god proces, hvor Nationalparkrådet, borgere, institutioner og myndigheder har bidraget med forslag og idéer i stort tal”.

 

Vi glæder os til et stort fremmøde og en spændende diskussion på Danhostel Ribe

Her kan du læse hele Nationalparkplan Vadehavet og danne din egen mening:

 

ENGLISH:

 

The 2013-2018 National Park Plan for the Danish Wadden Sea  is now published
Future plans for the Wadden Sea National Park to be discussed at Danhostel Ribe 26th April. Have your say on the future of the Wadden Sea National Park

400 proposals and actions have formed the basis for the Wadden Sea National Park Plan for 2013-2018
The plan is now submitted to the public, and during the next weeks, it will be discussed at meetings in the four municipalities of the Wadden Sea.

Join the discussions at these places and times:
Tonder Municipality: 19th April 19-21pm. of Ecco Centre
Esbjerg Municipality: 26 april 19-21pm. at Danhostel Ribe
Fano Municipality: 8th May 19-21pm. at Nordby School
Varde Municipality: 10th May 19-21pm. at the Adventure Farm in Janderup

The President of the Wadden Sea National Park Bent Poulsen says of the National Park Plan 2013-2018:
“I am extremely pleased and proud of the result we have reached and I am looking forward to the upcoming debate on the content of the plan,” and he continues: “You find an unanimous Wadden Sea board behind the National Park Plan. The plan is the culmination of a good process in which the Wadden Sea National Park Council, citizens, institutions and authorities all have helped with many suggestions and ideas.”