Tag Archives: vadehavscentret

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe. Biggest oyster in the world found in Ribe – Denmark

world's largest oyster
Grete med verdens største østers

NEWS 31ST JANUARY 2014: Guinness book of world records has approved the oyster as the worlds largest with these measures: 35,5 cm (13.97 in) in length and 10.7 cm (4.21 in) in width

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe
En østers der vejer 2,5 kg og måler 35,5 cm – det svarer til en sko i størrelse 44 – det er, hvad en medarbejder på Vadehavscentret ved Ribe, Grete Sandahl Jensen, har fundet i Vadehavet ca. 10 km fra Ribe.
Det er formodentlig verdens største østers. Guiness-rekordbog har været på besøg på Vadehavscentret ved Ribe for at måle den fundne østers, og i løbet af ca. 12 uger vil vi vide, om det virkelig er verdens største østers. På grund af dens krumme facon kan den være svær at måle korrekt.  Så vidt vides er den største østers, der er fundet indtil nu, fundet i Californien og måler 33 cm.

I et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe
Østersen er stadig levende og kan ses i et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe indtil d. 1. november, hvor centret lukker for vinteren. Selv om centret er lukket, kan man komme med på én af de mange østersture med naturvejleder, som kun foregår om vinteren, og hvor man selv kan fylde rygsækken med de lækre østers.  Læs om turene her Østerssafari og se turkalenderen her: Østersture i Vadehavet

Perler i østers
Der er i løbet af den sidste måned fundet flere perler i østers i Vadehavet. Så nu tager Danhostel Ribes gæster ikke kun på østerstur på grund af delikatessen og den storslåede natur – men også for at finde perler. Hvem ved, Grete bliver måske også ejer af en flot perle.
Mon ikke vinterens gæster på vandrehjemmet vil forsøge at slå rekorden og finde en endnu større østers.

klaus_melbye_vadehavscentret_med_verdens_stoerste_oesters
Klaus Melbye, Vadehavscentret ved Ribe, med østersgæster

 Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Den østers, der er fundet, er en Stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Som navnet antyder, kommer den oprindeligt fra helt andre og varmere himmelstrøg, hvor den dog ikke bliver nær så stor. Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye fortæller, at Stillehavsøsters  vokser bedst ved temperaturer under 15 grader.
Når den fundne østers er død, kan man finde ud af, hvor gammel den er – ved at tælle årringene i skallen.
Da man begyndte at opdrætte stillehavsøsters i Nordtyskland, troede man ikke, at den kunne overleve de kolde vintre i naturen. Det viste sig ikke at passe, og nu breder den sig til skade for andre arter, som den udkonkurrerer, og som er vigtig føde for mange fuglearter i Vadehavet.  Stillehavsøstersen har kun én fjende – og det er mennesket, for vi er de eneste, der kan åbne skallen. For mennesket er den til gengæld en stor delikatesse

Tag med på én af de mange østersture, der finder sted i løbet af vinteren af bl.a. Vadehavscentret ved Ribe, Sort Safari og Mandø Event. Gå ikke selv ud i Vadehavet – på grund af tidevand og vejrforhold er det vigtigt at følges med guides, der er kendt med Vadehavet.

THE WORLD’S LARGEST OYSTER FOUND IN THE WADDEN SEA NEAR RIBE, DENMARK
An oyster weighing more than 2 kilos (4.4 lbs) and measuring  35.5 cm (13.97 inches) as big as a size 44 shoe – that’s what an employee at

The world's largest oyster found in Ribe - Denmark
The world’s largest oyster found in the Wadden Sea National Park near Ribe in Denmark

Vadehavscentret ved Ribe (the Wadden Sea Centre), Grete Sandahl Jensen, found in the Wadden Sea National Park approx. 10 km from Ribe, Denmark.
It is probably the world’s largest oyster, Grete found. Guinness World Records have been visiting the Wadden Sea Centre in Ribe to measure the oyster and in 12 weeks we will know if it really is the world’s largest oyster. Due to its shape it can be difficult to measure correctly .
Leader of Vadehavscentret Klaus Melbye says that the biggest oyster, he is familiar with, found so far is found in California and measures 33 cm.

Come and see the world ‘s largest oyster
The oyster is still alive and can be seen in an aquarium at the Wadden Sea Centre until the 1st November, when the center closes for the winter. Although the center is closed the next couple of months, you can join one of the many oyster tours with the centre´s guides, which only takes place in winter. See tour-dates and look for “Østerssafari“. Oysters are one of the Wadden Sea National Park’s biggests delicacies.

Pacific oyster
The oyster is a Pacific oyster ( Crassostrea gigas), which originally come from a completely different and warmer climate, where they do not grow so big, as Pacific oysters grow best at temperatures below 15 degrees. When the found oyster is dead , we will know how old it is – by counting growth rings in the shell. And maybe Grete will be the lucky owner of a pearl.

Look inside the brain of the cuttlefish at the Wadden Sea Centre, Ribe, Denmark

octopus-wadden-sea-centre-dkWhat is inside a cuttlefish brain? It should be highly intelligent. And WE BELIEVE it.
Once we (the host and his wife at the hostel Danhostel Ribe) were on a longer boat tour in the Mediterranean and one day caught an octopus (cuttlefish-blæksprutte). As it was evening we put in a bucket with a lit, and afterwards into a wooden box with a very heavy cover.  Our intention was to study it the next day. BUT:  The next day it was gone and we never saw it again.
What happened?  Where was it? How did it do it? Where did it hide? Could we sleep safely the next night? 

We also have cuttlefish in the Wadden Sea, and now we have the chance to find out what is inside its brain. 
The Wadden Sea Centre in Ribe gives everybody the possibility to dissect a cuttlefish every day during week 7 and 8 (skolernes vinterferie). 

We went to hear the nature guide tell about the cuttlefish and to look inside it. And YES – It is true that the cuttlefish is very clever.  They can even be trained to open lids from jars etc. and in some exhibition aquariums in the middle of the night they can find out to crawl into the neighbor aquariums and help themselves to a stomach ace. Next morning they will be back in their own aquarium and behave as if nothing had happened.

We also had the opportunity to follow a guide through the exhibition and see the multimedia show about storm floods to understand the consequences for those of us, who live by the Wadden Sea, if the water level rises due to global warming.  We could see some of the small animals from the Wadden Sea through magnifying glass – and at last just sit down and listen to Anisette from Savage Rose’s music and see the beautiful photo show of Jan Kofod Winther.

Read about and see photos from the Wadden Sea National Park, storm surges etc. here