Tag Archives: østers

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe. Biggest oyster in the world found in Ribe – Denmark

world's largest oyster
Grete med verdens største østers

NEWS 31ST JANUARY 2014: Guinness book of world records has approved the oyster as the worlds largest with these measures: 35,5 cm (13.97 in) in length and 10.7 cm (4.21 in) in width

Verdens største østers fundet i Vadehavet ved Ribe
En østers der vejer 2,5 kg og måler 35,5 cm – det svarer til en sko i størrelse 44 – det er, hvad en medarbejder på Vadehavscentret ved Ribe, Grete Sandahl Jensen, har fundet i Vadehavet ca. 10 km fra Ribe.
Det er formodentlig verdens største østers. Guiness-rekordbog har været på besøg på Vadehavscentret ved Ribe for at måle den fundne østers, og i løbet af ca. 12 uger vil vi vide, om det virkelig er verdens største østers. På grund af dens krumme facon kan den være svær at måle korrekt.  Så vidt vides er den største østers, der er fundet indtil nu, fundet i Californien og måler 33 cm.

I et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe
Østersen er stadig levende og kan ses i et akvarium på Vadehavscentret ved Ribe indtil d. 1. november, hvor centret lukker for vinteren. Selv om centret er lukket, kan man komme med på én af de mange østersture med naturvejleder, som kun foregår om vinteren, og hvor man selv kan fylde rygsækken med de lækre østers.  Læs om turene her Østerssafari og se turkalenderen her: Østersture i Vadehavet

Perler i østers
Der er i løbet af den sidste måned fundet flere perler i østers i Vadehavet. Så nu tager Danhostel Ribes gæster ikke kun på østerstur på grund af delikatessen og den storslåede natur – men også for at finde perler. Hvem ved, Grete bliver måske også ejer af en flot perle.
Mon ikke vinterens gæster på vandrehjemmet vil forsøge at slå rekorden og finde en endnu større østers.

klaus_melbye_vadehavscentret_med_verdens_stoerste_oesters
Klaus Melbye, Vadehavscentret ved Ribe, med østersgæster

 Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Den østers, der er fundet, er en Stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Som navnet antyder, kommer den oprindeligt fra helt andre og varmere himmelstrøg, hvor den dog ikke bliver nær så stor. Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye fortæller, at Stillehavsøsters  vokser bedst ved temperaturer under 15 grader.
Når den fundne østers er død, kan man finde ud af, hvor gammel den er – ved at tælle årringene i skallen.
Da man begyndte at opdrætte stillehavsøsters i Nordtyskland, troede man ikke, at den kunne overleve de kolde vintre i naturen. Det viste sig ikke at passe, og nu breder den sig til skade for andre arter, som den udkonkurrerer, og som er vigtig føde for mange fuglearter i Vadehavet.  Stillehavsøstersen har kun én fjende – og det er mennesket, for vi er de eneste, der kan åbne skallen. For mennesket er den til gengæld en stor delikatesse

Tag med på én af de mange østersture, der finder sted i løbet af vinteren af bl.a. Vadehavscentret ved Ribe, Sort Safari og Mandø Event. Gå ikke selv ud i Vadehavet – på grund af tidevand og vejrforhold er det vigtigt at følges med guides, der er kendt med Vadehavet.

THE WORLD’S LARGEST OYSTER FOUND IN THE WADDEN SEA NEAR RIBE, DENMARK
An oyster weighing more than 2 kilos (4.4 lbs) and measuring  35.5 cm (13.97 inches) as big as a size 44 shoe – that’s what an employee at

The world's largest oyster found in Ribe - Denmark
The world’s largest oyster found in the Wadden Sea National Park near Ribe in Denmark

Vadehavscentret ved Ribe (the Wadden Sea Centre), Grete Sandahl Jensen, found in the Wadden Sea National Park approx. 10 km from Ribe, Denmark.
It is probably the world’s largest oyster, Grete found. Guinness World Records have been visiting the Wadden Sea Centre in Ribe to measure the oyster and in 12 weeks we will know if it really is the world’s largest oyster. Due to its shape it can be difficult to measure correctly .
Leader of Vadehavscentret Klaus Melbye says that the biggest oyster, he is familiar with, found so far is found in California and measures 33 cm.

Come and see the world ‘s largest oyster
The oyster is still alive and can be seen in an aquarium at the Wadden Sea Centre until the 1st November, when the center closes for the winter. Although the center is closed the next couple of months, you can join one of the many oyster tours with the centre´s guides, which only takes place in winter. See tour-dates and look for “Østerssafari“. Oysters are one of the Wadden Sea National Park’s biggests delicacies.

Pacific oyster
The oyster is a Pacific oyster ( Crassostrea gigas), which originally come from a completely different and warmer climate, where they do not grow so big, as Pacific oysters grow best at temperatures below 15 degrees. When the found oyster is dead , we will know how old it is – by counting growth rings in the shell. And maybe Grete will be the lucky owner of a pearl.

New Scandinavian Cooking and Claus Meyer in Ribe, Denmark 2010

TV Chef Claus Meyer visited Ribe and the Wadden Sea as the only destination in Denmark in the television series New Scandinavian Cooking.  New Scandinavian Cooking is a cooking series but at the same time a travelling series, so you can look forward to both delicious food and beautiful filming. (Other names for the same: Perfect Day – Smag på Norden – Smag på Danmark)

Danhostel Ribe had the pleasure of Claus Meyer and his crew staying at the hostel for several days
while they were filming this program in Ribe and the Wadden Sea. Some of the program was filmed on the meadow just outside the hostel with Ribe Cathedral and the River as background. In this trailer you can see the view from the hostel (06:59-7:01), and on the film photo over this text you can see Claus Meyer on Ribe River – with the Cathedral on the right side  (06:37- 06:59) (the hostel is situated on the left side of the river)

 
The last programs in the Scandinavian Cooking program were shown in more than 60 countries all over the world.
Probably these new programs with world premiere in 2010 will be shown in even more countries, because Nordic food has been even more popular since in 2010 the Danish gourmet restaurant NOMA with the chef René Redzepi and 2 Michelin stars  – and chef Claus Meyer as one of the co-owners – won the unofficial “world championship” for restaurants “the San Pellegrino Awards”. It is the first time a Danish restaurant wins the price in the magazine ahead of restaurants as Spain’s El Bulli and Britain’s The Fat Duck. To help elect the best restaurant in the world were 806 chefs, gastronomers and food reviewers.
The other chefs in the cooking series are Andreas Viestad, one of Norway’s most famous TV-chefs and a respected food writer and Tina Nordstrom, who is by far Sweden’s most celebrated TV-chef.
We hope you will enjoy the trailer – though it is in Danish – but if we find it in English we will let you know. And if YOU find out before us please let us know

If you don’t know: NOMA means Nordisk Mad (Nordic food)
Enjoy this new  film from  NOMA, the world’s best restaurant 2010 (this one is in English…) – and read about the Food Snob’s visits at NOMA