Nationalpark Vadehavet. Plan 2013-2018 til debat på Danhostel Ribe

Fremtidsplaner for Nationalpark Vadehavet skal diskuteres i de 4 Vadehavskommuner

400 forslag og tiltag har dannet baggrund for Nationalparksplan Vadehavet for 2013-2018.
Planen skal nu i offentlig høring frem til den 30. juni 2012.
Der vil blive blive afholdt offentlige høringsmøder i de fire Vadehavskommuner.

Nationalparkplan-Vadehavet-2012-2018
Nationalparkplan-Vadehavet-2012-2018

 

Tidspunkterne for møderne omkring Nationalparkplanen er:

 
Tønder Kommune: 19. april kl. 19-21 i Ecco-centret
Esbjerg Kommune: 26. april kl. 19-21 på Danhostel Ribe
Fanø Kommune: 8. maj kl. 19-21 på Nordby Skole
Varde Kommune: 10. maj kl. 19-21 på Eventyrgården i Janderup

 
Nationalparkens formand Bent Poulsen siger om Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018:
”Jeg er utrolig glad og stolt over det resultat, som vi er nået frem til, og jeg glæder mig til den forestående debat om indholdet i planen”, sagde Bent Poulsen og fortsatte: ”Det er en enig bestyrelse, der står bag udkastet, som er den foreløbige kulmination på en god proces, hvor Nationalparkrådet, borgere, institutioner og myndigheder har bidraget med forslag og idéer i stort tal”.

 

Vi glæder os til et stort fremmøde og en spændende diskussion på Danhostel Ribe

Her kan du læse hele Nationalparkplan Vadehavet og danne din egen mening:

 

ENGLISH:

 

The 2013-2018 National Park Plan for the Danish Wadden Sea  is now published
Future plans for the Wadden Sea National Park to be discussed at Danhostel Ribe 26th April. Have your say on the future of the Wadden Sea National Park

400 proposals and actions have formed the basis for the Wadden Sea National Park Plan for 2013-2018
The plan is now submitted to the public, and during the next weeks, it will be discussed at meetings in the four municipalities of the Wadden Sea.

Join the discussions at these places and times:
Tonder Municipality: 19th April 19-21pm. of Ecco Centre
Esbjerg Municipality: 26 april 19-21pm. at Danhostel Ribe
Fano Municipality: 8th May 19-21pm. at Nordby School
Varde Municipality: 10th May 19-21pm. at the Adventure Farm in Janderup

The President of the Wadden Sea National Park Bent Poulsen says of the National Park Plan 2013-2018:
“I am extremely pleased and proud of the result we have reached and I am looking forward to the upcoming debate on the content of the plan,” and he continues: “You find an unanimous Wadden Sea board behind the National Park Plan. The plan is the culmination of a good process in which the Wadden Sea National Park Council, citizens, institutions and authorities all have helped with many suggestions and ideas.”